EKSTRAKTOR KODE SEKRIPSI (SOURCE CODE) 


Meniko kode sekripsi hasil ekstrak saking situs https://mumet.ndas.se

↓ anjlok paling ngisor

Tulisen alamat URL, contone: https://www.telkomsel.com

 

 <div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/intip-skripsi/" style="color:#fff;">Intip kode script website</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Alat iki cocok kanggo sing lagi sinau dadi web desainer, sing hobine nyontex.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/intip-skripsi/">Sumonggo<span class="vg-icon"></span></a>

</p>

</div>

</article><!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-rainbow.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/teks-pelangi" style="color:#fff;">Generator Kode Teks Pelangi</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Pembangkit kode html kanggo gawe teks warna-warni.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/teks-pelangi">Klik iki<span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<!-- end article 1 -->

<!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-kamus.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/kamus" style="color:#fff;">Kamus terjemahan Online gratis</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Kamus terjemahan Online khusus kanggo sik pengin pinter basa manca-negari.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/kamus">Mlebu kene <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<!-- end article 1 -->

<!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-ktpfb.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/ktp-pesbok" style="color:#fff;">Gawe KTP Facebook Online</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Generator ktp facebook sik ono tanda tangane Mark Sukerberg. Dilengkapi stempel karo Barkode</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/ktp-pesbok">Monggo Dab <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<!-- end article 1 -->

<!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-kalkulator.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/kalkulator" style="color:#fff;">Kalkulator Online Gratiss</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Kalkulator Online Multifungsi, iso kanggo mbantu ngetung utang-piutang sampeyan.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/kalkulator">Mlebu kene <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-short.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/pemendek-url" style="color:#fff;">Pemendek Alamat URL</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Pemendek Alamat URL sik dowoo koyo ulo dadi cend&eacute;k koyo kowe.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/pemendek-url">Sumonggo <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<!-- end article 1 -->

<!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/jagongan.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/jagongan/" style="color:#fff;">Zona Obrolan Bebas</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Area khusus Obrolan orang Gila.</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/jagongan/">Klik here<span class="vg-icon"></span></a>

</p>

</div>

</article><article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/movie-icon.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="http://s-u-r.ga/" style="color:#fff;">Nonton Bioskop Online</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Ndelok Bioskop ing SERVER I</div>

<p class="fdw-port">

<a href="http://s-u-r.ga/">Mlebu kene <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<!-- end article 1 -->

<!-- start article 1 -->

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-hana.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/hanacaraka" style="color:#fff;">Translit Huruf Hanacaraka</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Sinau nulis nganggo aksoro jowo, iso ditranslit ing huruf biasa/latin</div>

<p class="fdw-port">

<a href="https://mumet.ndas.se/hanacaraka">Mlebu kene <span class="vg-icon">!</span></a>

</p>

</div>

</article>

<article class="border c-two" style="background-image:url(../gambar/menu-android.jpg)">

<div style="opacity: 0;" class="fdw-background">

<h4><a class="menu1" href="https://mumet.ndas.se/bookmark.php" style="color:#fff;">Unduh Bookmark kanggo HP Android-mu</a></h4>

<div class="fdw-subtitle a-center">Unduh Bookmark Layanan Gratis Pranty Communitas</div>

<p class="fdw-port"><a href="https://mumet.ndas.se/bookmark.php">Download kene <span class="vg-icon"></span></a></p>

</div>

</article>

</div>

<div id="wrap">

<img class="bgfade" src="bg/1.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/2.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/3.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/4.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/5.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/6.jpg">

<img class="bgfade" src="bg/7.jpg">

<script type="text/javascript">

$(window).load(function(){

$('img.bgfade').hide();

var dg_H = $(window).height();

var dg_W = $(window).width();

$('#wrap').css({'height':dg_H * 1.25,'width':dg_W});

function anim() {

$("#wrap img.bgfade").first().appendTo('#wrap').fadeOut(3000);

$("#wrap img").first().fadeIn(3000);

setTimeout(anim, 10000);

}

anim();})

</script>

</div><div class="share-box-semi-circle">

<div class="share-box-inner">

<input class="share-menu-toggle" id="share-menu-semi-circle" type="checkbox">

<label for="share-menu-semi-circle">

<div style="padding-top:20px;" class="fa fa-share-alt" title="Andum"></div>

</label>

<ul class="share-menu">

<li class="share-menu-item">

<a class="fa fa-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=1607472066186005&sdk=joey&u=https://mumet.ndas.se/&display=popup&redirect_uri=https://mumet.ndas.se/" onclick="javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"></a>

</li>

<li class="share-menu-item">

<a class="fa fa-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Sumonggo%20tindak%20sowan%20dhateng%20Dusun%20V%20Pranti.%20Klik&url=http%3A%2F%2Fwww.mumet.ndas.se/&via=Pranti%20community&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mumet.ndas.se/&ref_src=twsrc%5Etfw&tw_p=tweetbutton" onclick="javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"></a>

</li>

<li class="share-menu-item">

<a class="fa fa-google-plus" href="https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.mumet.ndas.se/" onclick="javascript:window.open(this.href, '', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=yes,scrollbars=yes,height=600,width=600');return false;"></a>

</li>

<li id="contact-form" class="share-menu-item">

<a class="fa fa-pencil contact" ></a>

</li>

<li id="saran-form" class="share-menu-item">

<a class="fa fa-envelope-o saran" ></a>

</li>

</ul>

</div>

</div>

<center><span class="tagline1" style="background:url(../gambar/sp.png);border-radius:30px;padding-top:15px;padding:10px;"><font style="font-family:Play;font-size:24px;" class="font-effect-neon" color="#fff">&nbsp;&copy; 2019&nbsp;Paguyuban Pranti Community&nbsp;</font></span></center><br>

<script type="text/javascript" src="../js/jquery.simplemodal.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../js/contact.js"></script>

<script type="text/javascript" src="../js/saran.js"></script><script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

$('#far-clouds').pan({fps: 30, speed: 0.7, dir: 'left', depth: 30});

$('#near-clouds').pan({fps: 30, speed: 1, dir: 'left', depth: 70});

window.penampakan = {

mendungMlayu: function(){

$('#far-clouds').spSpeed(3);

$('#near-clouds').spSpeed(5);

},

mlakuNengen: function(){

$('#far-clouds, #near-clouds').spChangeDir('right');

},

mendungMlaku: function(){

$('#far-clouds').spSpeed(0.7);

$('#near-clouds').spSpeed(1);

},

mlakuNgiwo: function(){

$('#far-clouds, #near-clouds').spChangeDir('left');

}

};

});</script></body>

</html>

« « Halaman sakdurunge 


 
↑ munggah paling dhuwur dewe
 

 
Ajeng sowan dhateng situs https://mumet.ndas.se mboten ?
 
 
Kopirait: ©2013 Pesbook Gadungan